მიიღე წინასაფრენოსნო ინფორმაცია!
უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემა
შესვლა რეგისტრაცია

უსაფრთხოების წესები

გთხოვთ ფრენის დაწყებამდე გაეცნოთ საქართველოში მოქმედ შესაბამის უსაფრთხოების წესებს.

მარკირება

მარკირება უნდა განთავსდეს ხომალდის კონსტრუქციის გარე ზედაპირზე ადვილად შესამჩნევ ადგილას.

საჯარო ღონისძიებები

ხალხის თავშეყრის ადგილის თავზე და მის სიახლოვეს ექსპლუატაცია ნებადართულია მხოლოდ სააგენტოს მიერ გაცემული ავტორიზაციის ან სერტიფიკატის ფარგლებში.

ფრენისთვის აკრძალული და შეზღუდული არეები

ექსპლუატაცია ფრენისთვის აკრძალულ და შეზღუდულ არეებში ნებადართულია მხოლოდ ავტორიზაციის ფარგლებში. აღნიშნული არეების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ მისამართზე airspace.gov.ge

ექსპლუატაციის კატეგორიები

უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემის ექსპლუატაციის კატეგორიებია: ღია, სპეციფიკური და სერტიფიცირებული. დეტალური ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ ეწვიეთ ვებ-გვერდს GCAA web page .

აპლიკაცია

“უახლოვეს მომავალში უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება Android & iOS სისტემაზე სპეციალურად შექმნილი აპლიკაცია.

მარკირების ინსტრუქცია

ექსპლუატაციის დაწყებამდე აუცილებელია უპილოტო საჰაერო ხომალდის სისტემაზე განთავსდეს მარკირება, რომელიც მოიცავს მომხმარებლის რეგისტრაციის ნომერს.

მარკირება უნდა განთვასდეს ხომალდის კონსტრუქციის გარე ზედაპირზე ადვილად შესამჩნევ ადგილას.

მარკირება უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ არ მოხდეს მომხმარებლის რეგისტრაციის ნომრის ადვილად მოცილება, დაზიანება ან წაშლა.

საჰაერო სივრცე

მიიღე დაწვრილებითი ინფორმაცია საქართველოს საჰაერო სივრცის შესახებ.

საჭირო ინფორმაცია

რა უნდა იცოდეს ექსპლუატანტმა უპილოტო საჰაერო ხომალდის გამოყენებამდე

ღია კატეგორია

გაიგე მეტი

სპეციფიკური კატეგორია

გაიგე მეტი

სერტიფიცირებული კატეგორია

გაიგე მეტი

SORA

გაიგე მეტი

UAS Class

გაიგე მეტი

B4YouFly

გაიგე მეტი

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტი

კონტაქტი

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
მისამართი: 0114, თბილისი, I ხეივნის ქუჩის დასაწყისი
ტელ: (+995 32) 2 94 80 14
ელ.ფოსტის მისამართი: office@gcaa.ge
დეპარტამენტის უფროსი.
აკაკი მაისაია
ტელ: (+995 32) 2 94 80 10 (შიდა ნომერი 106)
ელ.ფოსტის მისამართი: UAS-GA@gcaa.ge